Katowice.
Stare miejsce.
Nowa puszka.
Nowe możliwości.
Nowa architektura.